• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

wykrzyknikczerwony
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy odrębna własność?


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności przekształcania lokali mieszkalnych zajmowanych na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wyjaśniamy, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r. daje członkowi spółdzielni lub osobie niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu prawo do wystąpienia z pisemnym żądaniem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu. Jest to uprawnienie, z którego można skorzystać - nie obowiązek.
Pomimo różnicy w nazwie i różnicy w stanie prawnym – dysponowanie lokalem odbywa się w taki sam sposób. Mamy prawo do zamieszkiwania w lokalu, polepszania stanu technicznego, wykonywania w nim prac remontowych, osiągania korzyści z lokalu (np. wynajem, użyczenie).

czlowiek

eBOK

Szanowni Mieszkańcy!


Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła panel dostępowy w postaci eBOK. Ten nowoczesny i wygodny panel umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi dostęp do konta lokalu w każdych warunkach 24h/7dni w tygodniu.

wykrzyknik niebieski
OGŁOSZENIE

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE konieczna jest zmiana zasad na jakich dotychczas udzielane były telefonicznie informacje dotyczące m.in. opłat za lokale mieszkalne i użytkowe. W tym celu prosimy o kontakt osobisty – podczas wizyty w siedzibie Spółdzielni (pok. 104) ustalone zostanie hasło, na podstawie którego pracownicy Spółdzielni uprawnieni będą do udzielenia telefonicznie informacji oraz możliwe będzie podanie adresu e-mailowego przez osoby, które tą drogą chcą kontaktować się z Czechowicką Spółdzielnią Mieszkaniową.

wykrzyknikczerwonyInformujemy, że na parkingu przy siedzibie CSM, istnieje możliwość wydzierżawienia oznakowanych stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych.


Opłata za jedno miejsce parkingowe wynosi: 35,00 zł /miesiąc brutto (z podatkiem VAT). Aktualnie posiadamy 2 wolne stanowiska do parkowania.
Teren Bazy jest ogrodzony i zamykany w godzinach wieczornych przez osoby korzystające z miejsc parkingowych i garaży.

Ciepło, woda, prąd ......!

Spółdzielnie Mieszkaniowe, a tym samym Spółdzielcy, w ostatnich 20- latach sukcesywnie traciły przywileje, odbierane kolejnymi ustawami Sejmowymi i uchwałami czy rozporządzeniami władz rozmaitych szczebli. Tym samym – tak jak wszyscy – płacimy zawarte w czynszu podatki od budynków, gruntów, budowli, VAT, akcyzę itd. Skoro nie jesteśmy uprzywilejowani, trudno wymagać od nas dodatkowych obowiązków, nie dotyczących innych mieszkańców miasta. Dlaczego np. tylko spółdzielcy mieliby ponosić koszty zakupu, montażu i utrzymania za własne pieniądze koszy na śmieci i pojemników na psie kupy, boisk sportowych itd.

wykrzyknik niebieskiJak zdobyć dodatek mieszkaniowy

Gdy nie wystarcza nam na opłatę za mieszkanie, to możemy zwróć się o pomoc do gminy. Od wielu lat funkcjonuje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Korzystanie z dofinansowania do opłaty za mieszkanie jest naszym prawem, na podobnej zasadzie otrzymujemy dodatki rodzinne.

Przeróbka instalacji wodnej.

            W związku z częstymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi przeróbki instatacji wodnej wyjaśniamy, że procedura ta została podana w Regulaminie rozliczeń za wodę i kanalizację oraz trybu postępowania przy odczytach wodomierzy CSM. Zgodnie z w/w regulaminem lokator zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zarządu CSM o planowanych pracach na instalacji wodno-kanalizacyjnej w swoim mieszkaniu, przed przystąpieniem do nich.

Nie tylko prawa ale i obowiązki...

Do obowiązków użytkowników lokali należy ich oznakowanie (poprzez umieszczenie nr lokalu na drzwiach wejściowych) oraz dbałość o należytą konserwację zajmowanego lokalu mieszkalnego i innych przynależnych pomieszczeń oraz dokonywanie napraw bądź wymian urządzeń technicznych, stanowiących wyposażenie mieszkań tj.:

Szczelne - nie zawsze znaczy dobre


Zapewnij odpowiednią wentylację swojego mieszkania

domyW ostatnich latach mieszkańcy Naszej Spółdzielni masowo wymieniali okna, są one wyjątkowo szczelne i z tego powodu producenci wyposażyli je w funkcję "mikrowentylacji". Po wymianie poprawia się komfort cieplny budynku, a co za tym idzie, rosną oszczędności na opłatach za centralne ogrzewanie.

Poznaj Statut i Regulaminy CSM

Spółdzielnia działa w oparciu o statut i regulaminy

 

Pan urzędnik

Dobrze zarządzana firma jest marzeniem nie tylko jej pracowników, lecz również jej klientów. Nasze doświadczenie życiowe każe być ostrożnym w kontaktach z urzędami, firmami oraz innymi osobami posiadającymi większą lub mniejszą władzę.

policjaUWAGA MIESZKAŃCY !

Policja apeluje o ostrożność, czujność oraz stosowanie zasad ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób, które pod pretekstem dostarczenia artykułów spożywczych w postaci wędlin, przesyłek nieznanej zawartości lub kanistrów z paliwem, usiłują wyłudzić drobne kwoty pieniędzy, twierdząc jednocześnie, że są znajomymi nieobecnych w danej chwili domowników.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski