• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

LogoiCSM1
Jubileusz 60-lecia naszej Spółdzielni

W roku 1958 miasto Czechowice przemianowano na Czechowice-Dziedzice. Szybko rozwijające się zakłady przemysłowe potrzebowały wielu nowych pracowników. Ich największym marzeniem było własne mieszkanie. Tym marzeniom miały sprostać Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rozwój" przy Walcowni Metali i Rafinerii Nafty "Dziedzice" oraz Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" przy KWK "Silesia" i Spółdzielni Chemicznej "Terpen". W 1962 roku połączyły się tworząc Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w Czechowicach-Dziedzicach. (FILM)
Pierwsze 20 lat istnienia naszej Spółdzielni to historia naszych rodziców i dziadków w czasach jakże innych od dzisiejszych. W tamtych latach każdy zasiedlony budynek dawał nieopisaną radość młodym rodzicom, a każdy plac zabaw szczęśliwe dzieciństwo ich dzieciom. Dziś dla młodych to odległe czasy, ale wielu mieszkańców naszej Spółdzielni wspomina je jeszcze ze wzruszeniem. Na historię naszej Spółdzielni składają się nie tylko budowane przez lata osiedla mieszkaniowe, ale również smutki i radości jej mieszkańców. Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dla wielu z nas jest najbliższą "małą Ojczyzną", którą sami stworzyliśmy i sami ją od lat utrzymujemy. Dziś wszyscy możemy być dumni, że na przekór wielu przeciwnościom, którymi obarczyła nas historia, zostawimy następnym pokoleniom zadbaną, dobrze zarządzaną, a przede wszystkim Naszą Czechowicką Spółdzielnię Mieszkaniową.
Nie zawsze mieliśmy podstawy do optymizmu. Od 1980 roku brak pieniędzy zamroził wszystkie roboty remontowe i konserwacyjne. Przez wiele lat budynki nie były remontowane, a instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania i wodne podlegały stałej degradacji. Po reformach 1989 roku skokowo zmieniła się struktura cen. Znacząco wzrosły ceny centralnego ogrzewania, wody oraz energii elektrycznej. Spowodowały one wzrost czynszów, które stały się zbyt wielkim obciążeniem dla wszystkich mieszkańców. Dotychczas mizerny fundusz remontowy nie wystarczał już nawet na niezbędne remonty i konserwacje. Rada Nadzorcza nie zgadzała się na drastyczne podwyżki czynszów, więc Spółdzielnia zadłużała się w bankach.
Na początku lat 90-tych Spółdzielnia przygotowała szereg programów ograniczających wzrost opłat czynszowych oraz zwiększających dochody Spółdzielni. Na początek sprzedano Bankowi Śląskiemu zamrożoną budowę centrum handlowego przy ulicy Niepodległości. Spłacono zadłużenie w bankach. Ograniczono zatrudnienie w Spółdzielni prywatyzując działy remontowe oraz informatyzując księgowość. Rozpoczęto program dopłat do wymiany okien, który znacząco zmniejszył zużycie ciepła w budynkach. Kolejnym krokiem była wymiana instalacji wodnej oraz elektrycznej by ograniczyć ilość awarii pochłaniających znaczną część funduszu remontowego. Wprowadzono podzielniki ciepła. Pozyskano środki z preferencyjnego przekształcania mieszkań ze spółdzielczych na własnościowe. Rada Nadzorcza przygotowała regulamin ocieplania budynków, który zawierał algorytm obliczania punktacji, dzięki której ustalono kolejność ich ocieplania. Działania te spowolniły wzrost czynszów i unormowały wielkość funduszu remontowego. Inne wydatki ograniczono do koniecznego minimum. Klatki schodowe, schody i drzwi wejściowe do budynków, chodniki oraz elewacje budynków przez kilkanaście lat czekały na remont. Brak miejsc parkingowych i placów zabaw dla dzieci również doskwierał mieszkańcom. Z perspektywy czasu te problemy to tylko niemiłe wspomnienie, ale zdobyte wówczas doświadczenie dziś owocuje.
W Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej szybko postępuje wymiana pokoleniowa członków. Młodzi mieszkańcy mają zgoła inne potrzeby i oczekiwania niż ich rodzice. Wynika to z ogromnych zmian cywilizacyjnych, które zaszły w ostatnich latach. Nowoczesne technologie zmieniają każde pokolenie, ale tempo obecnych zmian często tworzy przepaść między pokoleniami. Mieszkając w budynkach wielorodzinnych musimy wciąż uczyć się tolerancji i poszukiwać kompromisu. Od wielu lat Spółdzielnia rozlicza każdy budynek osobno. Wiemy jaki jest bilans finansowy każdego z nich. W Spółdzielni Członkowie sami podejmują decyzje na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni oraz poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Zarząd Spółdzielni tylko proponuje rozwiązania i na bieżąco realizuje decyzje spółdzielczych organów. Zarządzamy 3181 lokalami mieszkalnymi. Stanowimy profesjonalny zespół wyspecjalizowany w zarządzaniu nieruchomościami pod względem prawnym, finansowym i technicznym. Spółdzielnia jest dużym odbiorcą ciepła, wody, gazu oraz energii elektrycznej. Potrzebujemy sprawnej kanalizacji oraz terminowego odbioru śmieci. Cena i jakość tych usług nie zależy od naszej Spółdzielni. W wielu sprawach decydują za nas władze Gminy Czechowice-Dziedzice. Nasze działania ogranicza również prawo, choćby w kwestii egzekwowania zaległości czynszowych.
W ciągu 60 lat wielokrotnie zmieniało się prawo, zmienił się ustrój oraz potrzeby mieszkańców. Zmieniała się również nasza Spółdzielnia, mamy nadzieję, że za każdym razem na lepsze.
   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski