• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

Ciepło, woda, prąd ......!

Spółdzielnie Mieszkaniowe, a tym samym Spółdzielcy, w ostatnich 20- latach sukcesywnie traciły przywileje, odbierane kolejnymi ustawami Sejmowymi i uchwałami czy rozporządzeniami władz rozmaitych szczebli. Tym samym – tak jak wszyscy – płacimy zawarte w czynszu podatki od budynków, gruntów, budowli, VAT, akcyzę itd. Skoro nie jesteśmy uprzywilejowani, trudno wymagać od nas dodatkowych obowiązków, nie dotyczących innych mieszkańców miasta. Dlaczego np. tylko spółdzielcy mieliby ponosić koszty zakupu, montażu i utrzymania za własne pieniądze koszy na śmieci i pojemników na psie kupy, boisk sportowych itd.

I tak jesteśmy jedynymi zarządcami wielomieszkaniowych nieruchomości w naszym mieście, utrzymującymi za własne pieniądze ogólnodostępne place zabaw, chodniki i tereny zielone (ponad 20 ha powierzchni). Koszty te obciążają czynsz każdego mieszkańca budynków Spółdzielni – fundusz remontowy i koszty eksploatacji, czyli tzw. koszty zależne.

Natomiast poziom tzw. kosztów niezależnych, wynoszących średnio powyżej 50 % opłat za lokal, zależy od cen mediów, czyli ciepła, wody, kanalizacji, gazu i prądu. Głównymi dostawcami mediów dla naszej Spółdzielni są :

1) Wody (wraz z odbiorem ścieków) –Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 85 tel. 32 2153717,

2) Ciepła i ciepłej wody – Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2, tel. 32 2153171, 32 2152151,

3) Energii Elektrycznej – TAURON - Kraków, ul. Łagiewnicka 60, Posterunek w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Narutowicza 61 tel. 32 2152822,

4) Gazu – PGNiG S.A. Warszawa, Biuro Obsługi Klienta w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Sobieskiego 17a tel. 32 2153376.

W/w firmy ustalają ceny, które decydująco wpływają na wysokość opłat za mieszkania. Opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków, prąd i gaz, stanowią średnio 58 % czynszu za lokal w naszej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni nie ma żadnego wpływu na wybór dostawcy ani cenę jego produktu. Uchwały Rady Miejskiej dotyczące cen wody i ścieków nie są konsultowane z odbiorcami!

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski