• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

wykrzyknik niebieskiJak zdobyć dodatek mieszkaniowy

Gdy nie wystarcza nam na opłatę za mieszkanie, to możemy zwróć się o pomoc do gminy. Od wielu lat funkcjonuje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Korzystanie z dofinansowania do opłaty za mieszkanie jest naszym prawem, na podobnej zasadzie otrzymujemy dodatki rodzinne.

 Jeśli spełniamy warunki zawarte w ustawie, to mamy prawo wystąpić do gminy o naliczenie i wypłacenie dodatku mieszkaniowego.

Wniosek musimy składać co 6 miesięcy, gdyż dodatki przyznawane są tylko na pół roku.

Warunek dochodowy

O dodatek mieszkaniowy mogą wystąpić osoby, których dochód brutto na osobę nie przekracza 1100,56 zł. Kwota ta dotyczy gospodarstw domowych wieloosobowych. Nie ma wymogu pokrewieństwa, wystarczy że osoby zamieszkują razem w lokalu oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Dla osób samotnych kwota dochodowości jest wyższa i wynosi 1540,79 zł.

Warunek powierzchniowy

Żeby starać się o dodatek, nie wystarczy niski dochód. Trzeba jeszcze nie przekraczać ustawowej powierzchni mieszkalnej. W ustawie powierzchnie mieszkania minimalne ustalone są następująco:

 • osobie samotnej przysługuje 35 m2 (nie więcej jednak niż 45,5 m2)
 • w rodzinach dwuosobowych powierzchnia mieszkania ustalona jest na 40 m2 ( nie więcej niż 52 m2)
 • w gospodarstwie trzyosobowym jest to 45 m2 (nie więcej niż 58,5 m2)
 • w gospodarstwie czteroosobowym jest to 55 m2 (nie więcej niż 71,5 m2)
 • w gospodarstwach pięcioosobowych jest to 65 m2 (nie więcej niż 84,5 m2)
 • w gospodarstwach sześcioosobowych jest to 70 m2 (nie więcej niż 91 m2)
 • na każdą następną osobę dolicza się 5 m2 powierzchni
 • niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo 15 m2

Uwaga! Dodatek otrzymasz tylko do powierzchni normatywnej. Wielkości w nawiasach to powierzchnie maksymalne, do których można występować o dodatki mieszkaniowe.

Jak się starać o dodatek

Należy pobrać z urzędu gminy wniosek i go wypełnić. Zarządca, w naszym przypadku dział księgowości – czynsze (pok. 104-105), potwierdza zawarte w nim dane. Po złożeniu wniosku oczekujemy na decyzję o wysokości dodatku. Przyznawany jest na sześć miesięcy, w szóstym miesiącu otrzymywania dodatku musimy ponownie złożyć wniosek. Uwaga! Pozostała część opłaty za mieszkanie powinna być płacona w terminie. Jeśli nie zapłacimy, to zarządca zobowiązany jest powiadomić gminę, a ta wstrzyma wypłacanie dodatku mieszkaniowego i nas go pozbawi.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski