• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

blok4pietra
Świadectwo charakterystyki energetycznej – 

NOWY OBOWIĄZEK DLA SPRZEDAJĄCYCH LUB WYNAJMUJĄCYCH LOKALE MIESZKALNE.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu?

Sprzedający lub wynajmujący będzie musiał przekazać świadectwo nabywcy (podczas podpisywania aktu notarialnego) lub najemcy mieszkania dopiero w momencie, gdy lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży
 • wynajęty na podstawie umowy najmu.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go kupującemu lub najemcy, a więc w sytuacji sprzedaży lub najmu lokalu.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca odrębny właściciel lub osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu. Nabywca lub najemca lokalu nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa. 

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo traci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty w wyniku, których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna  lokalu (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten można sprawdzić w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków pod adresem

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Zarząd CSM zlecił wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków. Po ich wykonaniu będą one udostępniane nieodpłatnie zainteresowanym, którzy będą zobowiązani zlecić wykonanie świadectwa dla swojego lokalu.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski