• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

wykrzyknikczerwony
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy odrębna własność?


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konieczności przekształcania lokali mieszkalnych zajmowanych na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wyjaśniamy, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r. daje członkowi spółdzielni lub osobie niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu prawo do wystąpienia z pisemnym żądaniem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu. Jest to uprawnienie, z którego można skorzystać - nie obowiązek.
Pomimo różnicy w nazwie i różnicy w stanie prawnym – dysponowanie lokalem odbywa się w taki sam sposób. Mamy prawo do zamieszkiwania w lokalu, polepszania stanu technicznego, wykonywania w nim prac remontowych, osiągania korzyści z lokalu (np. wynajem, użyczenie). Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego można sprzedać, darować, zapisać komuś w testamencie czy obciążyć hipoteką, prawo to może być również ujawnione w księdze wieczystej. Właścicielem budynku i gruntu, w tym przypadku, jest spółdzielnia mieszkaniowa. Po przekształceniu właściciel lokalu staje się również współwłaścicielem części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli (takich jak schody, piwnice czy strychy) oraz współwłaścicielem gruntu na którym posadowiony jest budynek.
Podsumowując Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w ustawowym terminie, realizuje od wielu lat złożone wnioski o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Wystąpienie z takim wnioskiem jest jednak uprawnieniem właściciela, nie jest natomiast obowiązkiem, od spełnienia którego uzależniona jest np. możliwość zbycia lokalu.
   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski