• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w kontaktach mailowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Zarząd Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje osoby fizyczne kontaktujące się ze Spółdzielnią za pośrednictwem maila, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79 KRS 00000058112, NIP 652-000-62-50. Dane kontaktowe Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 32 215 25 48, adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Czechowicką Spółdzielnię Mieszkaniową wyłącznie w celach obsługi Pani/Pana korespondencji ze Spółdzielnią i udzielania odpowiedzi.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust.1 pkt a) oraz w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana korespondencji ze Spółdzielnią i udzielenie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3 KLAUZULI, a po tym czasie przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami bądź przez okres wymagany innymi przepisami prawa.
  5. Na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  c. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z przepisami RODO.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi Pani/Pana korespondencji ze Spółdzielnią i udzielenia odpowiedzi.
  7. Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski